IEC Obres destacades

Publicacions generals
Obres
Anuaris de l'Institut d'Estudis Catalans (1907 - 1931)
L'Anuari de l'IEC i la qualitat dels seus articles agrupats en seccions (arqueològica, històrica, jurídica i literària) permeten de seguir l'evolució historiogràfica catalana de tot el primer terç del segle XX. El 1908 apareix l'Anuari del 1907, i l'any següent, l'Anuari del 1908. Els anys 1911, 1913 i 1915 apareixen, respectivament, tres anuaris, que corresponen als biennis 1909-1910, 1911-1912 i 1913-1914, aquest darrer en dos volums. El 1923 i el 1931 veuen la llum dos volums sexennals que descriuen el període del 1915 al 1926. Finalment, el 1936 apareix un volum quinquennal, que serà el darrer d'aquesta època, que cobreix del 1927 al 1931. L'Anuari fou editat en volums de gran format (33 cm), amb marges amples, amb una tipografia acurada, amb fotografies (alguna en color) i il·lustracions abundants. Tot això va fer que tingués un gran impacte tant entre els estudiosos autòctons com entre els estrangers.