IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
Cent anys de correcció de textos i normalització a l'Institut d'Estudis Catalans (1907-2007)
L'Institut d'Estudis Catalans ha publicat, al llarg dels seus primers cent anys, més de tres mil tres-centes obres, entre llibres, opuscles i publicacions periòdiques. Aquest llibre exposa, d'una manera temàtica i cronològica, els fets més rellevants esdevinguts durant aquest període en relació amb la correcció de textos i la normalització lingüística i editorial a l'IEC, sense oblidar els professionals que, en un nombre considerable, han fet possible aquesta obra ingent.