IEC Edicions en línia

Societat Catalana de Matemàtiques
Col·lecció temàtica
Notícies. Societat Catalana de Matemàtiques
La SCM/Notícies és una revista que es publica dos cops l'any i es distribueix gratuïtament entre els socis. El seu objectiu principal és enriquir el ventall d'avantatges que la Societat Catalana de Matemàtiques ofereix als seus socis, incloent-hi la potenciació de la informació i la comunicació entre els seus associats i tots els matemàtics catalans. També dóna informació puntual de les activitats de la SCM. Aquesta revista és indexada pel Mathematical Reviews de l'AMS.