IEC Edicions en línia

Societat Catalana de Matem��tiques
Col·lecció temàtica
Not��cies. Societat Catalana de Matem��tiques
La SCM/Not��cies ��s una revista que es publica dos cops l'any i es distribueix gratu��tament entre els socis. El seu objectiu principal ��s enriquir el ventall d'avantatges que la Societat Catalana de Matem��tiques ofereix als seus socis, incloent-hi la potenciaci�� de la informaci�� i la comunicaci�� entre els seus associats i tots els matem��tics catalans. Tamb�� d��na informaci�� puntual de les activitats de la SCM. Aquesta revista ��s indexada pel Mathematical Reviews de l'AMS.