IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
Les llengües de signes com a llengües minoritàries
Aquesta obra aplega les ponències presentades en el seminari que se celebrà a Barcelona els dies 23 i 24 de juliol de 2008, en el marc de l'Any Internacional de la Llengües, sobre les llengües de signes d'arreu del món i, especialment, sobre la llengua de signes catalana. El llibre conté també el text de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana aprovada pel Parlament de Catalunya, que en regula la protecció, la defensa, l'ús i l'aprenentatge