IEC Edicions en línia

Societat Catalana de Llengua i Literatura
Col·lecció temàtica
Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura
La Societat Catalana de Llengua i Literatura acull en aquesta col·lecció monografies o actes de simposis, col·loquis i congressos sobre temes del seu àmbit que, publicades originalment per l'IEC (en solitari o en coedició), estan exhaurides o resulten de difícil accés.