IEC Edicions en lnia

Societat Catalana de Llengua i Literatura
Collecci temtica
Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura
La Societat Catalana de Llengua i Literatura acull en aquesta col��lecci�� monografies o actes de simposis, col��loquis i congressos sobre temes del seu ��mbit que, publicades originalment per l'IEC (en solitari o en coedici��), estan exhaurides o resulten de dif��cil acc��s.