IEC Edicions en línia

Secció Filològica
Col·lecció temàtica
Normes ortogràfiques
El 24 de gener de 1913 es van publicar les Normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, que són la base del català escrit modern i de la normativa vigent a tot el territori de llengua catalana.