IEC Edicions en línia

Secci�� Filol��gica
Col·lecció temàtica
Normes ortogr��fiques
El 24 de gener de 1913 es van publicar les Normes ortogr��fiques de l'Institut d'Estudis Catalans, que s��n la base del catal�� escrit modern i de la normativa vigent a tot el territori de llengua catalana.