IEC Edicions en lnia

Societat Catalana de Biologia
Collecci temtica
Congressos de Metges i Bi��legs de Llengua Catalana
Els Congressos de Metges i Bi��legs de Llengua Catalana (CMBLC) han estat una iniciativa cient��fica d'alt contingut c��vic, establerta amb criteris d'unitat ling����stica, que des de 1913 han convocat peri��dicament professionals i estudiants de les diverses branques de les ci��ncies de la vida i de la salut. Hi han participat, a m��s de metges i bi��legs, que donen nom als congressos, farmac��utics, veterinaris, professionals d'infermeria, bioqu��mics, psic��legs, enginyers, ambientalistes, t��cnics en alimentaci�� i d'altres camps de les ci��ncies de la vida. Al llarg de la seva hist��ria, els CMBLC han produ��t nombroses publicacions, principalment, llibres de pon��ncies i llibres d'actes dels Congressos, que a partir de 1976 va publicar l��IEC i que teniu en els documents que segueixen.