IEC Edicions en línia

Societat Catalana de Terminologia
Col·lecció temàtica
Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia [Recurs electronic]
Publicació bimestral en línia que s'edita regularment des del mes de març de l'any 2007. S'adreça especialment a les persones sòcies de la SCATERM i, en general, a totes les persones que estan interessades en la terminologia. Aquesta publicació consta de diversos apartats fixos que contenen informacions relacionades amb la gestió de la Junta Directiva i amb la vida associativa, i també altres informacions relacionades amb el món de la terminologia (cròniques d'actes, ressenyes d'obres, comentaris terminològics, webs recomanats, agenda d'actes i novetats editorials).