IEC Edicions en línia

Secció de Ciències i Tecnologia
Col·lecció temàtica
Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya (2000-2009)
Amb l'edició d'aquest Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya, la Secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans pretén oferir a la societat, en general, i als cercles més vinculats amb la recerca, el desenvolupament i la innovació, en particular, una visió objectiva i exhaustiva de l'estat actual de la recerca en matemàtiques a Catalunya, tant pel que fa als investigadors com als grups de recerca consolidats, els projectes de recerca finançats per la Generalitat, el Govern Espanyol i la Comissió Europea, tesis doctorals, becaris postdoctorals, investigadors visitants, programes de recerca plurimensuals, activitats organitzades, etc.