IEC Edicions en línia

Societat Catalana de Matemàtiques
Col·lecció temàtica
Cangur
En aquesta publicació es presenten els enunciats, les relacions de participants més destacats i les solucions comentades de les activitats de resolució de problemes que la SCM h convocat durant el curs 2011-2012: el concurs telemàtic previ a l'Olimpíada i la segona edició de la Marató de problemes, la XLVIII Olimpíada Matemàtica (fase catalana), els Problemes a l'esprint (per a Primària i Secundària) i el Cangur 2012.