IEC Edicions en línia

Secció Històrico-Arqueològica
Col·lecció temàtica
Diccionari d'historiadors de l'art català
El Diccionari d'historiadors de l'art català (DHAC), que inventaria els historiadors de l'art català de tots els temps està encara en procés d'elaboració. És un projecte de l'Institut d'Estudis Catalans i està dirigit per Francesc Fontbona, membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC, i Bonaventura Bassegoda, catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, l'edició en línia inclou cent seixanta-vuit entrades; un cop enllestida s'encetarà una nova etapa: es farà una selecció dels autors més destacats i es proposarà de fer-ne una edició impresa dins la col·lecció i segell editorial «Memoria Artium», en què participen sis universitats catalanes i el Museu Nacional d'Art de Catalunya.