IEC Edicions en línia

Secció de Ciències i Tecnologia
Col·lecció temàtica
Nomenclatura de química orgànica [Recurs electrònic] : seccions A, B, C i H
La versió catalana de l'obra Nomenclatura de química orgànica. Seccions A, B i C. Regles definitives de 1979, coneguda també com el llibre blau de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC) fou publicada l'any 1989 conjuntament per l'Institut d'Estudis Catalans i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. L'edició posterior del llibre fou a càrrec d'Àngel Messeguer i Peypoch i de Miquel À. Pericàs i Brondo. Posteriorment, el 1991, en el Butlletí de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques (volum XI), es publicà la versió catalana de la secció H de les esmentades regles, relativa als composts modificats isotòpicament. El fet que en pocs anys s'exhaurís l'edició del llibre blau la Secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut i la Societat Catalana de Química adoptaren l'acord de copatrocinar l'edició digital del llibre blau. A més, s'ha aprofitat aquesta oportunitat per integrar en l'obra original la secció H, publicada posteriorment.