IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
Publicacions del Centenari
Al llarg de l'any del Centenari, entre l'acte inaugural solemne del 16 d'octubre de 2006 i l'acte acadèmic de cloenda del 23 de gener de 2008, s'han descabdellat una seixantena d'actes - congressos, exposicions, cursos, jornades de debat... - Un centenari és una bona ocasió de mirar enrere i fer balanç. I també ho pot ser de reprendre forces i encarar amb esperit renovellat nous desafiaments. L'IEC, ha fet, en el seu Centenari, totes dues coses: ha evocat les fites més assenyalades del passat, els fets externs o interns que han marcat la seva existència, però també ha persistit amb constància en l'acció quotidiana d'una vida que no es detura i, dia a dia, es projecta cap al futur.