IEC Edicions en lnia

Publicacions generals
Collecci temtica
Publicacions del Centenari
Al llarg de l'any del Centenari, entre l'acte inaugural solemne del 16 d'octubre de 2006 i l'acte acad��mic de cloenda del 23 de gener de 2008, s'han descabdellat una seixantena d'actes - congressos, exposicions, cursos, jornades de debat... - Un centenari ��s una bona ocasi�� de mirar enrere i fer balan��. I tamb�� ho pot ser de reprendre forces i encarar amb esperit renovellat nous desafiaments. L'IEC, ha fet, en el seu Centenari, totes dues coses: ha evocat les fites m��s assenyalades del passat, els fets externs o interns que han marcat la seva exist��ncia, per�� tamb�� ha persistit amb const��ncia en l'acci�� quotidiana d'una vida que no es detura i, dia a dia, es projecta cap al futur.