IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
Actes de la jornada d'homenatge a Josep Maria de Sagarra
Actes de la jornada d'homenatge a Josep Maria de Sagarra celebrada a l'Institut d'Estudis Catalans el dia 27 d'octubre de 2011.