IEC Edicions en línia

Secció Històrico-Arqueològica
Col·lecció temàtica
La Necròpolis del Ravalet, Vilassar de Dalt
Excavació de dues sepultures neolítiques a Sant Genís de Vilassar a càrrec de Joaquim Folch i Torres (1914). Publicació facsímil de la memòria d'excavacions, amb una anàlisi revisada del jaciment.