IEC Edicions en lnia

Secci�� Filol��gica
Collecci temtica
Diccionari de sin��nims
La present edici�� del diccionari de sin��nims, en el moment d����sser oberta al p��blic en l��nia (desembre del 2015), cont�� 33.025 formes diferents aplegades en 27.542 articles, amb un total de 34.377 accepcions (sentits) diferents; els articles tenen entre una i tretze accepcions (passar), i un 18% dels articles contenen m��s d��una accepci��. D��altra banda, hi ha 1.475 lemes que tenen hom��grafs, amb un total de 3.144 formes amb homografia; els hom��grafs varien d��un a cinc, a m��s del lema principal (coral).