IEC Edicions en línia

Secció Filològica
Col·lecció temàtica
Català estàndard
L`any 1990 la Secció Filològica de l`Institut d`Estudis Catalans inicià la publicació de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana amb l`opuscle dedicat a Fonètica. La finalitat d`aquesta normativa és donar resposta a les necessitats derivades del pes creixent de la dimensió oral de les llengües dins la societat actual. El segon volum, dedicat a la Morfologia, fou editat el 1996.