IEC Edicions en lŪnia

Societat Catalana de Terminologia
Col∑lecciů temŗtica
Estudi d'implantació terminològica. La gastronomia del Pròxim Orient i el nord d'Àfrica
Aquest estudi, que es proposa veure quin és l'estat d'implantació de les denominacions catalanes proposades pel TERMCAT en l'àmbit de la gastronomia del Pròxim Orient i el nord d'Àfrica, consta de tres parts ben diferenciades. En primer lloc, d'un apartat teòric que intenta bastir un marc conceptual a partir dels estudis precedents en l'àbit de la implantació terminològica. En aquest punt, Vila (dir., 2007) i Montané (2007) han estat especialment importants com a referents conceptuals i metodològics. En segon lloc, l'etudi consta de l'aàlisi de la difusió i la implantació dels manlleus adaptats al català pel TERMCAT en l'àmbit de la gastronomia del Pròxim Orient i el nord d'Àfrica (apartat 3). En tercer lloc, l'estudi es tanca amb unes conclusions sobre els resultats de les polítiques de normalització terminològica en l'àmbit seleccionat i amb unes propostes per millorar les futures actuacions de normalització a partir de les noves estratègies de difusió de la terminologia.