IEC Edicions en línia

Secció de Ciències Biològiques
Col·lecció temàtica
Els tractaments a prova. Millor recerca per millorar la salut
Com sabem si un determinat tractament funciona realment? En quina mesura és fiable l'evidència científica? Com ens assegurem que la investigació sobre els tractaments mèdics respon millor a les necessitats dels pacients? Aquestes són només algunes de les preguntes formulades d'una manera informativa i àgil a Els tractaments, a prova (Testing Treatments). Ple d'exemples clars, aquest llibre inspirarà tant els pacients com els professionals de la salut. Partint de l'èxit de la primera edició, Testing Treatments ha estat extensament revisat, actualitzat i traduït a nombrosos idiomes.