IEC Edicions en lnia

Secci�� de Ci��ncies Biol��giques
Collecci temtica
Els tractaments a prova. Millor recerca per millorar la salut
Com sabem si un determinat tractament funciona realment? En quina mesura ��s fiable l'evid��ncia cient��fica? Com ens assegurem que la investigaci�� sobre els tractaments m��dics respon millor a les necessitats dels pacients? Aquestes s��n nom��s algunes de les preguntes formulades d'una manera informativa i ��gil a Els tractaments, a prova (Testing Treatments). Ple d'exemples clars, aquest llibre inspirar�� tant els pacients com els professionals de la salut. Partint de l'��xit de la primera edici��, Testing Treatments ha estat extensament revisat, actualitzat i tradu��t a nombrosos idiomes.