IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
Reports de la Recerca a Catalunya (1996-2002)
L'Institut d'Estudis Catalans, en col·laboració amb el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, acordà elaborar estudis sobre l'estat de la recerca a Catalunya amb paràmetres homologats internacionalment. Es presenta el segon conjunt de reports de recerca de Catalunya corresponents als anys 1996-2002. El projecte, coordinat per la Secretaria Científica de l'IEC, s'inicià el desembre de 1995. Els informes són redactats per diversos equips de prestigiosos investigadors de cada àmbit.