IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
Reports de la Recerca a Catalunya (2003-2009)
L'Institut d'Estudis Catalans, en col·laboració amb el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, acordà elaborar estudis sobre l'estat de la recerca a Catalunya amb paràmetres homologats internacionalment. Es presenta el tercer conjunt de reports de recerca de Catalunya corresponents als anys 2003-2009. La tercera edició dels Reports de la recerca a Catalunya s'ha estructurat en 31 àrees científiques per al septenni 2003-2009. Els treballs de redacció d'aquesta edició es van iniciar el 2011 i els informes es van començar a presentar' de manera esglaonada, a final del 2012.