IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
L'Institut d'Estudis Catalans, avui
L'exposició «L'Institut d'Estudis Catalans, avui» ha estat concebuda amb la intenció de mostrar, per mitjà d'una sèrie de làmines, una informació sintètica i comprensiva sobre l'activitat que duu a terme actualment aquesta institució centenària.