IEC Edicions en línia

Publicacions vinculades
Col·lecció temàtica
Educació 2030 : Declaració d'Incheon i Marc d'Acció per la implementacó de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4
Educació 2030 : Declaració d'Incheon i Marc d'Acció per la implementacó de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4. Obra editada pel Centre UNESCO de Catalunya UNESCOCAT.