IEC Edicions en línia

Societat Catalana de Filosofia
Col·lecció temàtica
Col·loquis de Vic
Els Col·loquis de Vic promouen el debat entre els professionals de les humanitats.