IEC Edicions en línia

Secció de Ciències Biològiques
Col·lecció temàtica
Natura, ús o abús? (2018)
Quan al 1976 va aparèixer el Llibre blanc, per primera vegada es va poder veure una imatge bastant nítida de la natura del país i copsar els valors, l¿estat i els problemes que l¿afectaven. La segona edició, corregida i enterament actualitzada el 1988, aparegué ja en un nou context polític que, malgrat estrenar-se, ja es veia que en els temes ambientals no avançava tant com s¿esperava i, alhora, es constatava que el deteriorament del país; tot i alguns avenços innegables; no s¿havia aturat. En aquest nou treball que ara es presenta s¿amplia el camp de visió, i no només es tracta la natura des del punt de vista dels naturalistes sinó que s¿adopta un enfocament ambiental i social més ampli i s¿intenta evitar una visió excessivament sectorial.