IEC Edicions en lnia

Secci�� de Ci��ncies Biol��giques
Collecci temtica
Natura, ��s o ab��s? (2018)
Quan al 1976 va apar��ixer el Llibre blanc, per primera vegada es va poder veure una imatge bastant n��tida de la natura del pa��s i copsar els valors, l��estat i els problemes que l��afectaven. La segona edici��, corregida i enterament actualitzada el 1988, aparegu�� ja en un nou context pol��tic que, malgrat estrenar-se, ja es veia que en els temes ambientals no avan��ava tant com s��esperava i, alhora, es constatava que el deteriorament del pa��s; tot i alguns aven��os innegables; no s��havia aturat. En aquest nou treball que ara es presenta s��amplia el camp de visi��, i no nom��s es tracta la natura des del punt de vista dels naturalistes sin�� que s��adopta un enfocament ambiental i social m��s ampli i s��intenta evitar una visi�� excessivament sectorial.