IEC Edicions en línia

Societat Catalana de Tecnologia
Col·lecció temàtica
Butlletí de la Secció Catalana de Metrologia
Publicació periòdica de la Secció Catalana de Metrologia de la Societat Catalana de Tecnologia. Si voleu publicar un article, adreceu-vos a scmetro-cst@correu.iec.cat.