IEC Edicions en línia

Societat Catalana de Tecnologia
Col·lecció temàtica
Butllet�� de la Secci�� Catalana de Metrologia
Publicaci�� peri��dica de la Secci�� Catalana de Metrologia de la Societat Catalana de Tecnologia. Si voleu publicar un article, adreceu-vos a scmetro-cst@correu.iec.cat.