IEC Obres destacades

Secció Filològica
Obres
Gramàtica de la llengua catalana. Bibliografia
La «Introducció» de la Gramàtica de la llengua catalana, publicada el 2016, preveia l'elaboració d'una relació bibliogràfica que fes la funció de llista de referències bibliogràfiques de l'obra. No havent establert prèviament un registre sistemàtic d'aquestes referències, la Secció Filològica, mitjançant la Comissió de Gramàtica i l'Oficina de Gramàtica, ha confeccionat, com a alternativa, una llista de fonts bibliogràfiques dedicades a l'estudi d'aspectes gramaticals de la llengua catalana. Tot i l'extensió, que ultrapassa el que seria esperable en una simple llista de referències d'una obra d'aquestes característiques, no pretén pas ser una relació exhaustiva de la producció bibliogràfica sobre la gramàtica de la llengua catalana publicada d'ençà de l'establiment de la normativa gramatical ni tampoc un banc de dades bibliogràfic.