IEC Edicions en línia

Secció de Ciències Biològiques
Col·lecció temàtica
Handbook of mosses of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands [Recurs electrònic]
ABOUT THIS SECOND EDITION: This book has been updated and revised after the publication of