IEC Edicions en línia

Secció de Filosofia i Ciències Socials
Col·lecció temàtica
Diccionari històric de periodistes catalans
El diccionari històric de periodistes catalans (DHPC) és un projecte que vol recollir i preservar la periodística catalana - i també la periodística desenvolupada en els territoris d'influència del català, concretament, les àrees valenciana i illenca - des del punt de vista de les persones que hi van participar. Pretenem, per tant, presentar, mantenir i divulgar el treball dels homes i les dones que van contribuir a la feina diària en els periòdics, les revistes, les ràdios i les televisions d'arreu, amb el benentès que, a banda dels escriptors més importants i coneguts, en general la feina periodística dels últims tres segles resulta encara desconeguda des del punt de vista de les persones que la van fer.