IEC Edicions en línia

Secció de Ciències Biològiques
Col·lecció temàtica
Canvi climàtic i salut a Catalunya / Report on climate change and health in Catalonia
En aquest informe es recopilen i s'avaluen els efectes directes i indirectes que el canvis climàtics tenen sobre la salut humana amb una mirada final sobre el territori de casa nostra. Primer es fa un breu repàs de la meteorologia i la climatologia, i les tendències que s'hi observen. Després s'hi detallen els efectes que aquests aspectes tenen sobre la salut humana, avui i en el futur, segons les tendències previstes. Els efectes poden ser directes o indirectes via alteracions de l'ecosistema o de l'estructura socioeconòmica. S'ha recopilat informació sobre aquests temes a partir d'un cicle de conferències sobre canvi climàtic i salut organitzat entre el 2018 i el 2019 per la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, de la literatura científica i d'informes d'organismes diversos.