IEC Edicions en lnia

Secci�� de Ci��ncies Biol��giques
Collecci temtica
L'edici�� gen��mica i el seu impacte / Genome-editing technologies and their impact
Sessi�� de cloenda del cicle sobre edici�� gen��mica. L'edici�� gen��mica ens ha perm��s incloure modificacions gen��tiques a voluntat en qualsevol gen de qualsevol organisme. Tot i que la modificaci�� intencionada de genomes ��s factible des de fa molt de temps, actualment s'ha expandit i millorat gr��cies al descobriment del sistema CRISPR, que els procariotes van desenvolupar per a defensar-se de virus i plasmidis invasors. El mateix sistema es pot adaptar per a editar qualsevol seq����ncia de DNA. Aquesta revoluci�� tecnol��gica ja ��s una realitat en molts laboratoris de biomedicina i biotecnologia, aix�� com en aplicacions que afecten plantes, animals i fongs. I esperem que aviat tamb�� ho ser�� per al tractament de malalties cong��nites, una vegada aconseguim entendre i controlar com funcionen els sistemes de reparaci�� del DNA, essencials per a completar el proc��s d'edici��...