IEC Edicions en línia

Secci�� de Ci��ncies Biol��giques
Col·lecció temàtica
Metacomunitats microbianes / Microbial metacommunities
Els microorganismes tenen un paper clau en els ecosistemes terrestres i aqu��tics, controlant els principals fluxos biogeoqu��mics. Tot i que ja fa diverses d��cades que s'estudia l'ecologia microbiana, la nostra capacitat d'entendre o de predir les respostes taxon��miques i funcionals de les comunitats microbianes als canvis en les condicions ambientals encara ��s molt limitada. ��s possible que una de les raons sigui que les comunitats microbianes contenen esp��cies que no estan ben adaptades a l'ambient local i no contribueixen al funcionament de la comunitat, ja que els microorganismes poden dispersar-se pertot arreu i poden romandre inactius fora dels seus h��bitats durant llargs per��odes de temps. Aquesta publicaci�� resumeix el que hem apr��s en els darrers anys sobre la dispersi�� i la connectivitat microbianes i el paper que tenen en l'estructuraci�� i en el funcionament de les comunitats aqu��tiques centrant-nos en el bacteriopl��ncton.