IEC Edicions en línia

Secció de Ciències i Tecnologia
Col·lecció temàtica
Sobre el temporal Gloria (19-23.01.20), els seus efectes sobre el país i el que se'n deriva
Un fenomen natural com el temporal Gloria requereix una anàlisi multifactorial pel que fa al seu origen i conseqüències, i també per les nombroses i rellevants implicacions que se'n deriven. És ben palès que el Gloria no representa un fet aïllat o únic, i que fenòmens naturals amb no pas poques semblances, en tots els sentits, s'han anat succeint en el passat recent i continuaran produint-se en el futur, potser més freqüentment. Aquesta realitat, que la nostra societat haurà d'assumir en termes de convivència i resiliència, ens ha empès a fer l'anàlisi esmentada, fonamentada en el rigor que aporten els nombrosos contribuïdors i volgudament il·lustrativa, tot i que no exhaustiva. La intenció dels editors ha estat confeccionar i publicar un Report de Resposta Ràpida (R3) raonablement sintètic, per a vehicular fets, idees, conceptes i propostes, i per a reconèixer el fenomen i fer entendre que cal dedicar més atenció i recursos.