IEC Obres destacades

Secció de Ciències Biològiques
Obres
Noves funcions biològiques sintètiques i implicacions per al present i el futur de la societat
La biologia sintètica està enmig d'una època d'autèntic creixement exponencial. La ràpida evolució de les tecnologies genòmiques ens ha conduït a interaccionar amb la vida utilitzant el seu llenguatge genuí, que és l'àcid desoxiribonucleic (DNA, de l'anglès deoxyribonucleic acid). Els avenços en seqüenciació han permès conèixer molt millor la biosfera, i les tecnologies d'escriptura, la seva enginyeria. La lectura i l'escriptura del DNA s'han retroalimentat i encara han accelerat més aquesta evolució tecnològica. La conseqüència ha estat un impuls de la ciència bàsica que ens ha permès comprendre millor les bases de la biologia, però avançar també en la proposta de noves solucions per als reptes de la humanitat. L'enginyeria de sistemes vius està proporcionant noves solucions terapèutiques que afectaran un gran nombre de pacients.