IEC Edicions en lnia

Secci�� Filol��gica
Collecci temtica
La neologia de ciberseguretat en la llengua catalana
L'objectiu de l'obra ��s, en primer lloc, con��ixer la terminologia nova que existeix en l'��mbit de la ciberseguretat. Observar els termes que es fan servir en la forma catalana i els que no, i quina ��s la tend��ncia de creaci�� de neologismes en aquest sector. En segon lloc, elaborar un glossari de terminologia de ciberseguretat descriptiu que reculli totes les formes documentades per a cada terme, ja sigui en textos especialitzats, en el TERMCAT, en el Gran diccionari de la llengua catalana (GDLC) o, fins i tot, en el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC2), i extreure'n els termes que presenten m��s problemes. En tercer lloc, saber quina ��s l'opini�� dels professionals de l'��mbit sobre la implantaci�� de neologismes i contrastar-la amb la de professionals de la llengua catalana, amb la finalitat d'arribar a una conclusi�� m��s encertada.