IEC Edicions en línia

Secció Històrico-Arqueològica
Col·lecció temàtica
RCCAAC. Repertori de Col·leccionistes i Col·leccions d'Art i Arqueologia de Catalunya
La formació dels museus d'art i d'arqueologia a Catalunya ha estat un fenomen històricament recent. Es poden adduir alguns precedents remots a partir del segle XVI i algunes tímides manifestacions al llarg del XX, però la veritable construcció d'un patrimoni col·lectiu és un fet desenvolupat a partir de les primeres dècades del segle XX amb les activitats de la Junta de Museus. El present Repertori vol omplir aquest buit d'informació, ja que intenta recollir i posar en xarxa una sèrie d'informacions i notícies que han de d'identificar i fer visibles totes aquestes iniciatives individuals i excepcionalment col·lectives de recull i valoració del nostre patrimoni artístic i arqueològic.