IEC Edicions en línia

Secció Filològica
Col·lecció temàtica
Sessió en memòria d'Aina Moll i Marquès (1930 - 2019)
Aquesta obra recull les col·laboracions de diversos col·legues d¿Aina Moll, que li reten homenatge i en destaquen la dimensió humana, científica, docent i política. S¿hi subratllen la seva cordialitat i tendresa en l¿àmbit familiar; la seva sòlida formació de romanista, amb estudis seriosos de dialectologia i sociolingüística, i sempre relacionada amb els col·legues més destacats del moment; la seva excel·lència com a docent de francès, completada amb classes voluntàries de català als alumnes de batxillerat, que sembraven adhesions a la llengua; la seva activitat com a membre de l¿IEC, amb una fidelitat absoluta a aquesta institució; el seu tarannà dialogant, malgrat que, quan calia, esgrimia el seu nervi de polemista, i, finalment, el seu paper com a dona de govern, que va portar la nau de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya per senderes de progrés. Un record emotiu a una inoblidable «donassa de la llengua».