IEC Edicions en línia

Societat Catalana d'Estudis Jurídics
Col·lecció temàtica
Aspectes de dret públic català
La Societat Catalana d'Estudis Jurídics, entitat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, té com a principal objectiu difondre i promoure la recerca científica en l'àmbit del dret català. I, al marge d'altres activitats, ja edita dues revistes periòdiques: la Revista Catalana de Dret Privat i la Revista de Dret Històric Català. Ara, amb l'afany de completar la seva tasca i abastar el conjunt del nostre sistema jurídic, comença un nou projecte editorial: la publicació d'una nova revista digital que duu el títol de Quaderns Francesc Eiximenis: El Dret Públic Català. Una revista que neix aquest any 2022 i que volem presentar amb aquest volum que recull diverses aportacions. El seu objectiu és presentar aquesta edició, rere la qual es publicarà el número 1 de la nova revista també aquest any 2022, centrant-se en aquells aspectes que els consells de redacció i assessor decideixin oportunament.