IEC Edicions en línia

Secció de Filosofia i Ciències Socials
Col·lecció temàtica
Estudi econòmic i social de la classe mitjana
Em plau presentar aquesta nova obra publicada per l'IEC, en aquest cas el text guanyador del Premi Patxot 1935 escrit per Manuel Reventós Bordoy, un altre economista català rellevant del primer terç del segle XX. Tal com s'explica a la nota sobre l'edició, la casualitat i la curiositat estan a l'origen de la iniciativa que va partir de la pròpia neta, Laia Reventós Rovira, i se'ns va transmetre a través del nostre consoci Francesc Roca Rosell que introdueix el text. Conjuntament amb l'edició anotada de l'assaig elaborada per Laia Reventós, on s'amplia la informació i les referències bibliogràfiques, la SCE oferirà a través del seu blog a internet el text original digitalitzat. S'ha cregut oportú incorporar un comentari personal amb la idea d'animar a d'altres socis a fer-ne també i incloure'ls tots a la web dins l'apartat de Textos Retrobats. [NOTA INICIAL. Xavier Farriols Solà. Secretari de la Societat Catalana d'Economia.]