IEC Edicions en línia

Secció de Ciències i Tecnologia
Col·lecció temàtica
Visió des de l'IEC sobre el debat de l'aeroport del Prat
L'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat (d'ara endavant, aeroport del Prat) proposada per AENA el 2021 ha suscitat un ampli debat des de diferents punts de vista per les seves implicacions econòmiques, socials i ambientals, així com pels condicionants tècnics i estratègics. AENA ha elaborat un projecte atenent les necessitats de l'aeroport vist des de la perspectiva de la seva explotació dins una gestió global per a tot l'Estat, del qual es desconeixen tots els detalls. La manca d'un debat previ a Catalunya ha suscitat una forta controvèrsia, moltes vegades condicionada per apriorismes en un costat o l'altre. És per això que des de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) s'ha considerat que podria resultar útil aportar un document amb una visió global sobre aquesta ampliació, elaborat a partir del coneixement d'experts de diferents àrees, havent procurat que les dades considerades hagin estat recollides de manera rigorosa i al més completament possible.