IEC Edicions en lnia

Secci�� de Ci��ncies i Tecnologia
Collecci temtica
Visi�� des de l'IEC sobre el debat de l'aeroport del Prat
L'ampliaci�� de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat (d'ara endavant, aeroport del Prat) proposada per AENA el 2021 ha suscitat un ampli debat des de diferents punts de vista per les seves implicacions econ��miques, socials i ambientals, aix�� com pels condicionants t��cnics i estrat��gics. AENA ha elaborat un projecte atenent les necessitats de l'aeroport vist des de la perspectiva de la seva explotaci�� dins una gesti�� global per a tot l'Estat, del qual es desconeixen tots els detalls. La manca d'un debat previ a Catalunya ha suscitat una forta controv��rsia, moltes vegades condicionada per apriorismes en un costat o l'altre. ��s per aix�� que des de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) s'ha considerat que podria resultar ��til aportar un document amb una visi�� global sobre aquesta ampliaci��, elaborat a partir del coneixement d'experts de diferents ��rees, havent procurat que les dades considerades hagin estat recollides de manera rigorosa i al m��s completament possible.