IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
Publicacions de la Presidència. Sèrie Major
L'interès per a fer públics els resultats de la recerca s'ha fet palès en les publicacions, entre les quals destaquen les monografies d'aquesta col·lecció «Publicacions de la Presidència que es va encetar el curs acadèmic 2014-2015.