IEC Edicions en línia

Secció de Filosofia i Ciències Socials
Col·lecció temàtica
Diccionari d'economistes catalans (2a ed.)
El propòsit d'aquest a obra és donar a conèixer la continuïtat dels estudis i els treballs relacionats amb l'economia, en sentit ample, als països de llengua i cultura catalanes al llarg del temps. No tenim un propòsit d'exhaustivitat. D'economia també n'han parlat i escrit molts autors, provinents o especialistes en altres camps del saber, però que han tractat de la nostra ciència perquè l'economia és al centre de les preocupacions humanes. Els 341 autors ressenyats s'han ordenat alfabèticament i tenen en comú haver tractat i escrit d'economia en diverses etapes de la nostra història col·lectiva.